Celulóza

PŘÍRODNÍ CELULÓZA se nalézá ve všech rostlinách a je jich hlavní stavební látkou.
Je to přírodní, trvale urdržitelný a ekologický materiál a díky rostlinám vznikají ročně milióny tun tohoto materiálu. 
 
Termín celulóza se často nesprávně používá pro označování papírenského polotovaru, který je směsí celulózy, hemicelulóz a zbytků ligninu a pro nějž papírenský průmysl již od první republiky používá termín "buničina".